Privacy- en cookiesstatement

Wij van TentamenBaas vinden het belangrijk dat u weet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij TentamenBaas in goede handen zijn. Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

TentamenBaas is in het leven geroepen om studenten te helpen met vertrouwen te leren voor hun tentamens.

Gegevens die worden verwerkt door TentamenBaas

TentamenBaas kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van TentamenBaas, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan TentamenBaas verstrekt. TentamenBaas kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw geslacht
– Uw studiegegevens
– Uw interesses

De door u verleende toestemming aan TentamenBaas voor de verwerking van uw gegevens kunt u te allen tijde intrekken.

Waarom TentamenBaas deze gegevens nodig heeft

TentamenBaas verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan TentamenBaas uw persoonsgegevens verwerken in het kader van noodzakelijkheid bij het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

Hoe lang TentamenBaas gegevens bewaart

TentamenBaas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, dit geldt tevens indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

TentamenBaas verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. TentamenBaas zal voordat het hier toe over gaat eerst uw expliciete toestemming vragen. Uw gegevens zullen niet zonder toestemming worden verstrekt aan landen buiten de EU.

Cookies

Op de website van TentamenBaas worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. TentamenBaas gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

TentamenBaas mag in principe alleen cookies plaatsen als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Deze toestemming vraagt TentamenBaas u via de website. Uw toestemming kunt u ook weer via de website intrekken. Dan zal TentamenBaas de cookies niet langer gebruiken of plaatsen. Niet voor alle cookies is toestemming nodig. Voor cookies die noodzakelijk zijn om via internet met u te communiceren of om u een dienst of product te leveren, hoeft u geen toestemming te geven.

Google Analytics

TentamenBaas maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan TentamenBaas te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. TentamenBaas heeft hier geen invloed op. TentamenBaas heeft Google geen toestemming gegeven om via TentamenBaas verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. TentamenBaas zal zo snel mogelijk, maar binnen een termijn van vier weken, op uw verzoek reageren. Tevens heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

Beveiligen

TentamenBaas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van TentamenBaas maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Indien u vragen heeft of meer informatie verlangt over de beveiliging van door TentamenBaas verzamelde persoonsgegevens, neemt u dan contact met TentamenBaas op via [email protected]. Tentamenbaas.nl is een website van TentamenBaas.

Contactgegevens

TentamenBaas is als volgt te bereiken:
Postadres: Willem Schuylenburglaan 39, 3571SC te Utrecht
E-mailadres: [email protected]

U heeft het recht om over ons persoonsgegevensverwerkingsbeleid een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.